Welkom bij mijn logopediepraktijk!

De praktijk is gevestigd in De Wijk. Het is een allround logopediepraktijk. Dat wil zeggen dat mensen van alle leeftijden met alle voorkomende logopedische problemen in de praktijk behandeld kunnen worden.

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Verder ben ik verbonden aan een kwaliteitskring en lid van de NVLF  (Nederlandse Vereniging Voor Logopedisten).

Om mijn kennis op peil te houden volg ik regelmatig bijscholing en intervisie.

Logopedische behandeling valt onder het basispakket van uw zorgverzekering en wordt dus volledig vergoed. Wel zal bij volwassenen eerst het eigen risico worden aangesproken.

Logopedische behandeling vindt plaats op het praktijkadres. Op verwijzing van de huisarts kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Logopedische behandeling is direct toegankelijk ( DTL). Dat betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts nodig heeft. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. Informeer daarom vooraf bij uw eigen zorgverzekering of DTL vergoed wordt. Als dit niet het geval is, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Logopedie voor baby’s

Waarom hebben baby’s moeite met drinken?
Heeft uw kind problemen met het eten van de lepel of het leren kauwen?

Logopedie voor kinderen

Heeft uw kind een spraak of taalprobleem?
Heeft uw kind moeite met lezen?
Wanneer gaat u met uw kind naar de logopedist?

Logopedie voor volwassenen

Heeft u zelf, uw partner, vader of moeder:

Een beroerte gehad?
Eetproblemen?
Drinkproblemen?