Als u denkt dat u logopedische hulp nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen, u heeft geen verwijsbrief nodig. Er zal dan een DTL onderzoek worden afgenomen. ( =Direct toegankelijkheid logopedie)

Ook kan u contact met uw huisarts opnemen. Uw huisarts zorgt voor de verwijsbrief die u nodig heeft.

Zorg dat u tijdens het eerste bezoek aan de logopedist deze verwijsbrief en een geldig identificatiebewijs bij u heeft.

Duur van de behandeling.  De behandeling vindt meestal een keer per week plaats en duurt een half uur. Ook behandeling aan huis is mogelijk. Hiervoor is een medische indicatie van uw huisarts nodig.

Het aantal behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de logopedische stoornis en zal in overleg met u worden bepaald.

Logopedische behandelingen worden vergoedt door uw zorgverzekeraar. Bent u ouder dan 18 jaar dan zal eerst uw eigen bijdrage worden aangesproken.

De tarieven voor logopedische behandeling zijn per zorgverzekeraar verschillend. Het beste kunt u hiervoor contact opnemen met uw zorgverzekering.

Tijdens uw eerste bezoek wordt er een intakegesprek afgenomen. In dit gesprek wordt uw hulpvraag  in kaart gebracht. Ook zullen er een aantal onderzoeken worden afgenomen. Op basis van deze informatie zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit plan wordt met u besproken en afgestemd. Het kan nodig zijn om, als u daar toestemming voor geeft, contact op te nemen met  bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind of met andere hulpverleners.

Aanmelden kan:

reCAPTCHA is required.