Als er twijfels zijn over de ontwikkeling van uw kind zal door een gesprek en onderzoek samen gekeken worden of logopedie hierbij kan helpen.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Als de ontwikkeling anders verloopt kan dit grote gevolgen hebben voor het contact van het kind met zijn omgeving. Door op tijd te werken aan het  stimuleren van deze ontwikkeling kunnen veel problemen voorkomen worden.

Jong geleerd is oud gedaan.

Denk hierbij aan:

 • Twijfels over de spraak- of taalontwikkeling van uw kind.
 • Mensen uit mijn omgeving verstaan mijn kind vaak niet.
 • Mijn kind kan de r nog niet zeggen, hoort dat bij zijn leeftijd?
 • Mijn kind praat nog bijna niet.

Als u twijfels heeft over de spraak-taalontwikkeling van uw kind kunt u eens kijken op de website van de Hanzehogeschool in Groningen: Taalontwikkeling kinderen

Twijfels over de mondmotoriek.

      

 • Mijn kind zit  vaak met een open mond,wat kan ik hier aan doen?
 • Is het erg dat mijn kind nog duimt of een speentje heeft?
 • Mijn kind knoeit nog veel bij het eten en drinken.
 • Bij het slikken komt de tong tussen de tanden door, gaat dit vanzelf over?

Stemproblemen:

 • Een hese of schorre stem
 • Mijn kind praat altijd heel hard en heeft vaak een hese stem.

Problemen bij het leren lezen en spellen.

 • Als het leren van de letters en het op gang komen van het lezen moeite kost kan logopedie hierbij ondersteunen.

Er zijn vast nog veel meer vragen. Bij vragen of twijfels kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.