Als pre-logopedist ben ik gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s en jonge kinderen met problemen op het gebied van eten, drinken en spreken.

Soms gaat de ontwikkeling van uw baby anders dan verwacht.

Gespecialiseerde logopedische behandeling kan helpen bij:

Eet- en drinkproblemen:

Het kan zijn dat het voeden van uw baby moeizaam gaat.

Bijvoorbeeld door:

  • Het weigeren van voedsel.
  • Te weinig voeding binnen krijgen.
  • Veel kokhalzen of hoesten tijdens het eten en drinken.
  • Moeite met de overgang naar andere manier van voeden. Eten met een lepel, drinken uit een beker.
  • Veel weerstand tijdens het eten en drinken.
  • Het niet goed uit de fles of uit de borst kunnen drinken.

Bij heel jonge kinderen is het belangrijk dat er geobserveerd wordt tijdens de eetsituaties thuis. Er kunnen dan opnames worden gemaakt om zo goed in beeld te brengen wat er precies gebeurt.

Bij sommige kinderen is het nodig om de voeding via de sonde te laten verlopen. Als het weer mogelijk is om de voeding via de mond aan te bieden kan de logopedist helpen.
De sondevoeding wordt afgebouwd met behulp een stappenplan, zodat de overgang naar gewone voeding zo soepel mogelijk verloopt.
Dit vraagt veel geduld en een goede samenwerking met de ouders en alle betrokkenen.

Spraak- en taalontwikkeling:

Vanaf het begin is er contact. Eerst contact via het voeden. Later via het eerste lachje en de eerste geluiden. Vanuit dit contact gaat het spreken zich ontwikkelen.

Een baby is al heel snel geïnteresseerd in de geluiden uit zijn omgeving; de stem van de ouders of broertjes en zusjes. Als snel zal het de geluiden herkennen en proberen na te doen.

Om te leren spreken staat het maken van contact en het hebben van aandacht centraal.

Soms komt dit contact niet goed op gang. Het is dan belangrijk om vroeg te kijken wat hiervan de oorzaak is en hoe je dit contact kan stimuleren. Als praten echt niet lukt kunnen er ook gebaren als ondersteuning worden aangeboden.

Neem gerust contact op als u zorgen heeft over het eten of drinken of het op gang komen van het spreken van uw baby