Specialisaties binnen mijn praktijk zijn:

  • Pre verbale logopedie: Behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.
  • Spraakbehandeling na laryngectomie.
  • Spraakafzien bij slechthorendheid. Individueel of in kleine groepen.

Bent u slechthorend en heeft u moeite met het verstaan van spraak, dan is de cursus spraakafzien misschien iets voor u. Tijdens de cursus leert u goed te kijken naar de mondbewegingen van uw gesprekspartner (liplezen).Liplezen kan naast een goed hoortoestel een belangrijk hulpmiddel zijn voor het verbeteren van het goed verstaan van spraak. U leert tijdens de cursus welke informatie u aan het gezicht van iemand kunt aflezen door het leren herkennen van mondbeelden. Door spraakafzien training kan het spraakverstaan met 20% toenemen.

Kijk voor meer informatie op https://www.stichtinghoormij.nl/

  • Hoortraining na plaatsing van een Cochleair Implantaat ( C.I.)
  • Logopedie bij COPD en astma
  • Vergroten van de fonologische vaardigheden door middel van de methode Taal in Blokjes als ondersteuning bij lees- en spellingproblemen.
  • OMFT. Een oefentherapie voor het in balans brengen van het evenwicht in het mondgebied. Een belangrijke ondersteuning van de orthodontische behandeling.
  • Manuele Larynx Manipulatie
  • Tolk ouderbijeenkomsten. tolkinfo.nl